Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Anh

Nguyễn Thị Mỹ Anh, một tác giả tại Sách Của Tôi, có 8 kinh nghiệm trong viết lách và kiểm duyệt sách xuất bản. hiện cô cũng đang điều hành SCT.

Tiểu Sử

Ngày sinh: 20/06/1993
Quê quán: Bình Định
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: CEO và Tác giả tại SCT
Học vấn: Cử Nhân tại đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

Sự Nghiệp

Nguyễn thị Mỹ Anh tốt nghiệp đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn sau đó cô bén duyên với nghề viết sách cũng như đánh giá các loại sách trong và ngoài nước cho các nhà xuất bản gồn: NXB Trẻ, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề, vào năm 2023, cô đã thành lập Sách Của Tôi (sachcuatoi.com) - một nền tảng đọc sách Online hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.